• Asiantuntija. 

  Apuna muuttuvissa

  olosuhteissa.

  Procopé & Hornborg on erityisesti liikejuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, vuosikymmenien kokemuksella. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuista palvelua Suomessa ja ulkomailla. Intohimonamme on ratkaista liiketoiminnan oikeudelliset haasteet, palvellen yksilöllisesti ja oma-aloitteisesti. Paneudumme asiakkaidemme haasteisiin huolellisesti, nykyaikaisia työtapoja käyttäen. Ajamme asiakkaidemme asiaa tuloksellisesti. 

 • Asiantuntija.

  Apuna muuttuvissa

  olosuhteissa.

  Procopé & Hornborg on erityisesti liikejuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, vuosikymmenien kokemuksella. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuista palvelua Suomessa ja ulkomailla. Intohimonamme on ratkaista liiketoiminnan oikeudelliset haasteet, palvellen yksilöllisesti ja oma-aloitteisesti. Paneudumme asiakkaidemme haasteisiin huolellisesti, nykyaikaisia työtapoja käyttäen. Ajamme asiakkaidemme asiaa tuloksellisesti. 

 • Asiantuntija.

  Apuna muuttuvissa

  olosuhteissa.

  Procopé & Hornborg on erityisesti liikejuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, vuosikymmenien kokemuksella. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuista palvelua Suomessa ja ulkomailla. Intohimonamme on ratkaista liiketoiminnan oikeudelliset haasteet, palvellen yksilöllisesti ja oma-aloitteisesti. Paneudumme asiakkaidemme haasteisiin huolellisesti, nykyaikaisia työtapoja käyttäen. Ajamme asiakkaidemme asiaa tuloksellisesti. 

Perinteet.

Procopé & Hornborgin asianajotoimisto  perustettiin vuonna 1918, kun varatuomarit Lars Hornborg ja Hjalmar Procopé yhdistivät voimansa. Osakkaat olivat paitsi aktiivisia vaikuttajia politiikan ja talouselämän eri aloilla myös keskeisiä toimijoita Suomen Asianajajaliiton alkutaipaleella sekä asianajajalainsäädännön aikaansaamisessa.

Yritys laajeni ja asemamme vakiintui merkittävien suomalaisten ja kansainvälisten yritysten oikeudellisena neuvonantajana jo 1970- luvulla. Jatkamme edelleen toimistomme hienoa historiaa, tietoisena perinteistämme, liiketoimintaympäristön muutoksista ja asiakkaidemme odotuksista.

Panostamme osaamiseen.

Eettisyys, sitoutuminen ja edistykselliset toimintatavat ohjaavat toimintaamme. Nämä periaatteet johtavat sekä jokapäiväistä työskentelyämme että yrityksemme pitkän aikavälin kehittämistä. Palvelemme aina yksilöllisesti ja  luottamuksellisesti.

Rakennamme Procopé & Hornborgista työyhteisöä, jossa ihmiset oppivat, viihtyvät ja hyödyntävät kaikkea osaamistaan. Panostamme asiantuntemukseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Koulutamme oman alamme ja asiakkaidemme toimialojen huippuosaajia, joilla on kyky tunnistaa ja ratkaista juridisia ongelmia tuloksellisesti ja oma-aloitteisesti.

Luottamus.

Osaaminen oikeissa

käsissä.

Tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan. Kaksi muuta toimintamme tukipilaria ovat liikejuridiikan osaaminen ja erinomainen asiakaspalvelu. Kokeneet asiantuntijamme ratkaisevat haasteet, oli kyse sitten erikoistuneista liikejuridisista palveluista, henkilökohtaisesta oikeudellisesta neuvonnasta, yhdistyksen tai julkisyhteisön juridisista kysymyksistä. Meillä on vastaukset juridisiin kysymyksiin.

Palvelumme:

IPR, Media & Teknologia

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Procopé Private

Rahoitus

Riidanratkaisu

Työoikeus

Yritysjärjestelyt

Yritysten oikeudellinen neuvonta

Tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan. Kaksi muuta toimintamme tukipilaria ovat liikejuridiikan osaaminen ja erinomainen asiakaspalvelu. Kokeneet asiantuntijamme ratkaisevat haasteet, oli kyse sitten erikoistuneista liikejuridisista palveluista, henkilökohtaisesta oikeudellisesta neuvonnasta, yhdistyksen tai julkisyhteisön juridisista kysymyksistä. Meillä on vastaukset juridisiin kysymyksiin.

IPR, Media & Teknologia

Tarjoamme oikeudellista asiantuntemusta ja edustamme asiakkaitamme kaikissa immateriaalioikeuden kysymyksissä. Palvelumme kattavat sekä immateriaalioikeusstrategian suunnittelun ja oikeuksien suojaamisen että oikeuksien lisensioinnin ja valvonnan. Kansainvälisesti kokeneet asiantuntijamme ovat erikoistuneita etenkin tekijänoikeuskysymyksiin sekä mallioikeuteen, tavaramerkkihallintaan ja liikesalaisuuksien valvontaan. Yhteistyöverkostomme avulla tarjoamme neuvontaa myös patenttiasioissa.

Tunnemme nopeasti kehittyvän media- ja viihdealan muutokset ja juridiikan laaja-alaisesti. Työskentelemme kansainvälisesti teknologia- ja mediayhtiöiden kanssa ja avustamme johtavia elokuva-, musiikki- ja peliyhtiöitä niiden toimintaympäristöissä.

Yhteyshenkilöt

Jusse Rissanen 
Osakas, asianajaja 
P: +358 10 3090 335
M: +358 40 0416 338
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Hanna Nylund 
Senior associate, asianajaja 
P: +358 10 3090 346
M: +358 50 3782 388
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Hanna Ekqvist

Anna Liinamaa

Jusse Rissanen

Lotta Uusitalo

Kilpailuoikeus

Tarjoamme liikejuridiikan asiantuntemusta kilpailuoikeudellisissa asioissa kaikilla teollisuuden, kaupan ja palveluiden aloilla. Kokeneet asiantuntijamme hoitavat kilpailuoikeuden parissa muun muassa oikeudenkäyntejä kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista sekä hallinto-oikeudellisia prosesseja. Neuvomme asiakkaitamme yrityskauppavalvonnan, kartellitutkimusten, määräävän markkina-aseman ja sen väärinkäytön arvioinnin, kilpailijoiden välisen tietojenvaihdon sekä yhteisyritysten kysymyksissä ja avustamme asioimisessa kilpailuviranomaisen kanssa. Asiantuntijoillamme on lisäksi laaja-alaista kokemusta jakelusopimusten laatimisesta sekä jakeluteiden rakentamiskysymyksistä.

Laadimme asiakasyrityksillemme myös kilpailuoikeudellisia Compliance-ohjelmia ja järjestämme koulutuksia asiakkaidemme henkilöstölle. Avustamme kilpailuoikeudellisissa sisäisissä tarkastuksissa.

Julkiset hankinnat

Asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme niin valtiontukiasioissa kuin julkisten hankintojen kaikilla osa-alueilla ja prosessien eri vaiheissa. Oikeudellinen neuvonta muun muassa kilpailutuksissa ja hankintasopimusten juridiikassa ovat tärkeä osa palveluitamme.

Yhteyshenkilö

Lotta Uusitalo
Osakas, asianajaja 
P: +358 10 3090 311
M: +358 40 8338 008
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Annamari Ala-Louko

Jusse Rissanen

Leea Salminen

Asta Siponen

Dima Talja

Lotta Uusitalo

Procopé private

Tarjoamme yksityishenkilöille, perheille ja perheyrittäjille henkilökohtaista palvelua oikeudellisissa kysymyksissä. Kokeneet juristimme ovat erikoistuneet perhe- ja jäämistöoikeuteen, yksityiseen omaisuudenhoitoon, strategiseen suunnitteluun, vero-oikeuteen, kiinteistö- ja asuntokauppaoikeuteen sekä yhdistys- ja säätiöoikeuteen.

Palvelumme varmistavat, että omat ja perheesi asiat ovat luotettavissa käsissä elämän kaikissa vaiheissa ja että apunasi on jatkuvasti tilanteesi, tavoitteesi ja intressisi tunteva oikeudellinen neuvonantaja. Toimimme myös pesänselvittäjinä ja pesänjakajina ja avustamme oikeudenkäynneissä.

Yhteyshenkilö

Harriet Rydberg 
Osakas, asianajaja 
P: +358 10 3090 327
M: +358 50 5544 565
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Katariina Aarnio

Kira Ebeling

Harriet Rydberg

Leea Salminen

Rahoitus

Rahoitusmarkkinoiden muutoskehityksen ja lisääntyneen sääntelyn tuloksena on perinteisen pankkirahoituksen rinnalle syntynyt innovatiivisia uusia rahoitustuotteita. Procopé & Hornborgin asiantuntijat yhdistävät vuosikymmenien rahoituskokemuksen markkinoiden uusimpiin käytäntöihin ja ratkaisuihin. Neuvomme asiakkaitamme kaikilla rahoituksen osa-alueilla mukaan lukien kansainväliset syndikoidut luotot, joukkolainat, joukkolainaohjelmat, vaihtovelkakirjalainat, muut hybridilainat ja strukturoidut tuotteet, private placementit ja joukkorahoitukset.

Avustamme asiakkaitamme myös rahoituksen uudelleen järjestelyissä, standstill-sopimuksien laadinnassa ja muissa rahoituksen ongelmatilanteissa.

Yhteyshenkilö

Kirsti Myllylä
Osakas, asianajaja, varatuomari
P: +358 10 3090 314
M: +358 50 5619 557
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Kirsti Myllylä

Riidanratkaisu

Asianajajillamme on laaja kokemus riita-asioiden hoitamisesta eri oikeudenaloilla ja oikeusasteissa. Edustamme asiakkaitamme oikeudenkäyntiasioissa tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin asioissa. Ratkaisemme erimielisyyksiä myös sovintomenettelyissä. Asianajajamme ovat olleet mukana maan suurimmissa ja merkittävimmissä vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksiä käsitelleissä oikeudenkäynneissä. 

Useimmiten asiakkaamme turvautuvat asiantuntemukseemme seuraavilla alueilla: vahingonkorvaukset, sopimukset, kilpailuoikeus, rahoitus, tietotekniikka, rakentaminen, kiinteistöt, ympäristö, yhtiöoikeudelliset kysymykset ja IPR-asiat.

Yhteyshenkilö

Asta Siponen 
Osakas, asianajaja 
P: +358 10 3090 334
M :+358 50 0407 446
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Annamari Ala-Louko

Jusse Rissanen

Asta Siponen

Työoikeus

Erilaiset työoikeudelliset kysymykset koskettavat säännöllisesti kaikkia työyhteisöjä. Oikeat ratkaisut ovat työnantajien kannalta ensiarvoisen tärkeitä, sillä virheelliset ratkaisut johtavat usein työnantajan korvausvelvollisuuteen ja siten korkeisiin kustannuksiin. Parhaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää kansallisen ja kansainvälisen työoikeuskentän hyvää tuntemusta ja jatkuvaa seurantaa.

Toimimme asiakkaidemme neuvonantajina kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Tuemme usein työnantajien henkilöstöhallintoa avustaen niin sopimusten laatimisessa, yhteistoimintaneuvotteluissa, kansallisissa ja rajat ylittävissä uudelleenjärjestelyissä kuin erimielisyyksien ratkaisemisessakin. Tavoitteenamme on löytää kestäviä ja asiakkaidemme toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla tukevia ratkaisuja.

Työoikeusryhmämme kuuluu European Employment Group -nimiseen Euroopan kattavaan asiantuntijaryhmään.

Yhteyshenkilö

Jusse Rissanen 
Osakas, asianajaja 
P: +358 10 3090 335
M: +358 40 0416 338
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Annamari Ala-Louko

Jusse Rissanen

Yritysjärjestelyt

Tarjoamme asiakkaillemme oikeudellista asiantuntemusta yritysjärjestelyiden eri osa-alueilla. Palvelumme kattavat paitsi perinteisten prosessikysymysten ratkaisemisen, myös yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien ratkaisujen kartoittamisen ja yritysjärjestelyjen toteuttamisen. Kokeneilla asiantuntijoillamme on laaja-alaista kokemusta merkittävien M&A- projektien läpivienneistä. 

Avustamme asiakkaitamme myös kansainvälisissä yritysjärjestelyissä.

Yhteyshenkilö

Petri Kyllönen 
Osakas, asianajaja, varatuomari 
P: +358 10 3090 322
M: +358 40 0757 732
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Eliel Ahmala

Annamari Ala-Louko

Hanna Ekqvist

Ismo Hentula

Petri Kyllönen

Anna Liinamaa

Kirsti Myllylä

Jusse Rissanen

Asta Siponen

Yritysten oikeudellinen neuvonta

Tarjoamme korkealuokkaista oikeudellista asiantuntemusta yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa. Tavoitteemme on ratkaista oikeudelliset kysymykset tehokkaasti ja tarjota asiakkaallemme strategisesti johdonmukaisia ratkaisuja, jotka tukevat liiketoimintaa ja sen kasvua, sekä estävät oikeudellisten riskien ja ongelmien syntymistä.

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä,  kauppasopimusten laadinnassa, sekä rahoituksen, pääomamarkkinoiden ja ympäristövastuun aloilla.

Asiantuntijoillamme on laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus Corporate Governance- ja Compliance-asioista sekä yritysten vastuukysymyksistä. Avustamme asiakkaitamme hyvien hallintotapojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Laadimme räätälöityjä Compliance-ohjelmia, jotka tukevat asiakkaitamme lakien ja määräysten sekä vastuullisuuden ja eettisten toimintatapojen noudattamisessa.

Yhteyshenkilö

Ismo Hentula 
Osakas, asianajaja 
P: +358 10 3090 310
M: +358 40 8338 002
E: etunimi.sukunimi(at)procope.fi

Lakimiehet

Eliel Ahmala

Annamari Ala-Louko

Ismo Hentula

Petri Kyllönen

Anna Liinamaa

Jusse Rissanen

Leea Salminen

Asta Siponen

Dima Talja

Lotta Uusitalo

Ihmiset.

Palveluksessasi,

antaumuksella.

Palveluksessasi on parikymmentä kokenutta alan ammattilaista. Asiantuntijoillamme on omat erityisosaamisalueensa. Kun otat meihin yhteyttä, ohjaamme sinut asioimaan juuri toimeksiantoon sopivan henkilön kanssa. Intohimomme on tunnistaa ja ratkaista asiakkaidemme liiketoiminnan juridiset haasteet yksilöllisesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti.

Ihmiset

Asiantuntija.

Katariina Aarnio

lakimies

Katariina on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen. Katariina on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2013. Opintojensa ohessa Katariina on työskennellyt asianajotoimistossa perintöoikeuden parissa.

Kielitaito
suomi, englanti
+358 10 3090 345
+358 44 0673 226
etunimi.sukunimi(at)procope
Vastuualueet
Procopé Private

Janoatko haasteita?

Hae meille

töihin.

Procopé & Hornborg on vaativaan liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Tarjoamme kokeneille asiantuntijoille hyvän ja haastavan ympäristön kehittymiselle. Kasvatamme nuorista kunnianhimoisista lakimiehistä ensiluokkaisia juridiikan ammattilaisista. Mikäli haluat liittyä joukkoomme ja olet juridisiin haasteisiin intohimoisesti suhtautuva, eettisesti ja itsenäisesti ajatteleva asiakaslähtöinen osaaja, ota meihin yhteyttä.

Toimita yhteystietosi ja hakemuksesi meille osoitteella  law.firm(at)procope.fi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Lakimiesten ohella palkkaamme säännöllisesti oikeustieteen opiskelijoita eripituisiin määräaikaisiin harjoittelusuhteisiin. Tarjoamme opintojen ohessa erinomaisen mahdollisuuden tutustua asianajotoimiston työhön ja arkeen. Hakemuksen harjoittelijaksi voit myös lähettää edellä mainittuun osoitteeseen.

Jos olet kiinnostunut, lisätietoja rekrytoinnista ja harjoittelusta antaa assistentti  Karoliina Jaakkola

Uutiset ja tapahtumat

Tilaa uutiskirje

8.12.2017
Haemme nyt 1–2 vastavalmistunutta / valmistuvaa lakimiestä

Tarjoamme kokeneille asiantuntijoille hyvän ja haastavan kehitysympäristön, ja tuemme nuorten kunnianhimoisten lakimiesten kasvua ensiluokkaisiksi juridiikan ammattilaisiksi. Jos olet oikeudellisiin haasteisiin intohimoisesti suhtautuva, eettisesti ja itsenäisesti ajatteleva asiakaslähtöinen osaaja, sovit joukkoomme erinomaisesti.

Lue lisää

5.12.2017
Haemme joukkoomme SENIOR TRAINEETA

Haemme opintojensa puolivälin ohittanutta oikeustieteen opiskelijaa harjoittelijaksi Senior Traineen tehtävään.

Lue lisää

2.11.2017
Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta

Juuri 80 vuotta täyttänyt Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on julkaissut merkkipäiväkseen juhlateoksen. Meillä on ollut ilo osallistua teoksen syntyyn kahdella artikkelilla.

Lue lisää

17.8.2017
Toimistoomme nimitetty uusia lakimiehiä

Eliel Ahmala nimitetty lakimieheksi 29.5.2017 alkaen. Dima Talja nimitetty lakimieheksi 7.8.2017 alkaen.

Lue lisää

16.8.2017
Korkein oikeus laajensi työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta

Korkein oikeus antoi 11.8.2017 merkittävän ennakkoratkaisun, jolla se laajensi työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta koskemaan tiettyjen edellytysten vallitessa myös määräaikaisissa työsopimussuhteissa olevia työntekijöitä

Lue lisää

9.5.2017
Digitalisation, Dream, Danger – 3D-tulostuksen 3 D:tä?

3D-tulostus on aiheuttanut paljon keskustelua vuosien varrella. Jollekin se on toteutunut unelma ja moni näkee siinä mahdollisuuksia, toiset taas haasteita ja riskejä. Joka tapauksessa 3D-tulostus on osa digitaalista kehitystä ja tulossa markkinoille vauhdilla. Moni immateriaalioikeushaltija on varmasti seurannut tilannetta tarkasti, sillä on selvää, ettei 3D-tulostuksen ja IPR-oikeuksien suhde ole mutkaton. Musiikki- ja AV-ala on jo kauan taistellut digitaalista piratismia vastaan, ja nyt huolenaiheena on, että samat haasteet ulottuisivat fyysiseen maailmaan enenevässä määrin.

Lue lisää

9.5.2017
GDPR ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

GDPR:n eli uuden tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.

Lue lisää

8.5.2017
Suomi tähtää korkeaan kyberosaamiseen ja tehokkaaseen kyberturvallisuuteen

Suomi sijoittuu kärkikymmenikköön, kun vertaillaan valtioiden kyberturvallisuuden valmiuksia ja toimeenpanon edistymistä. Ensimmäinen kansallinen kyberturvallisuusstrategiamme julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2013. Siinä määriteltiin tavoitteet ja toimilinjat, joi-den avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toi-mivuus.

Lue lisää

8.5.2017
Pelisäännöt Ruttuselle ja muille roboteille?

Arjessamme robotiikan sovellukset näkyvät vielä vain pilkahduksina tulevasta. Kenties omistat jo robotti-imurin tai lattianpesurobotin, ja ehkä olet törmännyt Pepperiin, ihmisen katseeseen ja kommunikaatioon reagoivaan sosiaaliseen robottiin? Juristien huomio on keskittynyt robotiikan ja tekoälyn käyttömahdollisuuksien lisäksi myös niihin kytkeytyviin vastuukysymyksiin, tietosuojaan ja tietoturvaan. Euroopan parlamentti on 16.2.2017 antanut päätöslauselman, jossa se on linjannut suosituksia robotiikkaa koskeviksi koko EU:n laajuisiksi säännöiksi.

Lue lisää

Uutisen otsikko

11.11.2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus.

Tervetuloa.

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy

Eteläesplanadi 18, PL 1077, 00101 Helsinki

Ota yhteyttä tai tilaa uutiskirje

P: +358 10 3090 300

F: +358 10 3090 333

law.firm(at)procope.fi

Puheluhinnat (0)10- alkuisiin numeroihin
- Kotimaisista kiinteän verkon lankaliittymistä soitettaessa: 0,0835€/puhelu + 0,06€/minuutti
- Kotimaisista matkapuhelinliittymistä soitettaessa: 0,0835€/puhelu + 0,1717€/minuutti